Hovedside Funksjoner Teknologi Metode Referanser Portal

Teknologi
 

Det finnes veldig få utviklingsverktøy, som makter å håndterer fortløpende forbedringer i både enkle og komplekse miljøer. Et av disse er utviklingsmiljøet USoft, som eies av Ness Technologies.  
 
Genesis har valgt USoft-produktene som verktøy i sin virksomhet. På grunn av sitt enkle og kvalitetsikrede definisjonsmiljø har USoft en forandringsevne og robusthet som kommer til sin rett når kompleksiteten og hastigheten i forbedringsprosessen øker.  

 På grunn av sin effektivitet, egner miljøet seg godt til både enkle og omfattende applikasjoner. Løsninger utviklet i USoft kan kjøres på frittstående PC’er såvel som i komplekse klient/tjener- og stormaskinmiljøer. Løsningene kan kjøres på alle ledende operativsystemer og brukergrensesnitt (Windows, X-Windows (Unix/Linux), mv.) og på alle ledende relasjonsdatabaser (Oracle, Informix, Sybase, MS SQL-server, mv.) USoft-applikasjoner flyttes enkelt fra en teknologiplattform til en annen uten å gjøre endringer i applikasjonen og kan også kjøres simultant i blandet miljø.

Protago Håndverker er utviklet med hjelp av USoft, og kjører på en Oracle database. Systemet kan installeres på tjenere og enkeltstående maskiner, men kan også settes opp i et Terminal Server miljø.

For mer info, kontakt:Genet Solutions as, Auglendsmyrå 6, 4016 Stavanger,  Tel; 90540051 / 91556650      http://www.genet.no